Contact

Secretariaat van de Stichting:
Drs W.J.G.M. Raedts
E-mail: Stichting Dyslexie Fonds

Verzoeken tot steunverlening kunnen uitsluitend per email worden ingediend bij het secretariaat.


Volgende vergadering: 12 mei 2017.

Voor hulp bij dyslexie

impulsenwoortblind.nl
Impuls & Woortblind is een belangenvereniging voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun verwanten.

balansdigitaal.nl
Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder dyslexie.

Quotes

“Een lange weg te gaan voor ik ontdekte dat het feit dat ik dyslectisch ben niet betekent dat ik niet kan schrijven.”
(Léon Biezeman, schrijver)

"Mam, als je K omdraait, is het een V op een plateautje".
(Karin 7 jaar)